یک ظاهر طراحی شده مو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

انتخاب سبک های مختلف مو و لباس برای این خانم.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsHairStyling