مو جدید من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   119 55% with 20 votes

در مو جدید من شما می توانید سعی کنید از تمام مو ایده های خلاق خود را بر روی یک مدل واقعی. به این دختر یک تمرین مو حرفه ای، و به نظر می رسد خود را تغییر دهید به چیزی مدرن تر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingKidsMouse SkillGroomingGirlsHair