موهایشان شتابزده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

راهنما ناتاشا برای اجرای سالن زیبایی او و ارائه خدمات بی عیب و نقص را به مشتریان خود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingKidsGirlGroomingHastyHaircuts