شدید مو را بیش از بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

تغییر مدل 'مدل موهای با توجه به تصویر انتخابی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlGroomingExtremeHairMakeOver