مو را بیش از بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

در سالن مو این است که همیشه چیزهای زیادی برای انجام وجود دارد. خوشبختانه شما وارد شده و شما قادر خواهید بود به من قرض بدهید؟ دست دادن مهار آزاد به استعداد خلاق خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureHairMakeOver