Tóc làm cho hơn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Trong hiệu cắt tóc luôn luôn có rất nhiều để làm. May mắn là bạn đã đến và bạn sẽ có thể giúp một tay, cho tự do hoàn toàn để tài năng sáng tạo của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureHairMakeOver