زن و شوهر ایمو emo بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

آنها یک زن و شوهر ایمو emo و احساس اشتباه تمام جهان. آنها دوست دارند لباس و خود را در یک راه منحصر به فرد را تشکیل می دهند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlGroomingGirlsCouple