Nailstyles بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

طراحی ناخن زیبا ترین که شما می توانید تصور کنید. شما قادر خواهید بود همچنین برای تزئین دست با دستبند و حلقه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlGroomingGirlsNailstyles