سالن آرایش سونیا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

به یاد داشته باشید مدل مو و سپس موهای مشتری 'در راه همان. اگر شما چیزی را فراموش کرده ام شما برنده 'تی گرفتن تمام نقاط.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

KidsGirlGroomingGirlsSonia-sSalon