هکر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جمع آوری تمام فلاپی دیسک برای دسترسی به کامپیوتر امنیتی که به شما اجازه می دهد برای رفتن به طبقه دفتر لانه. شما هوشمند، شما می توانید آن را انجام دهید، اما مراقب باشید! رئیس مایکروسافت بن Getls، می داند شما وجود دارد و او برای پلیس نامیده می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyHacker