مسابقات بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تعظیم و فلش به عنوان آنجا که می توانید خود را به آتش کشیدند. امتیاز بالاترین امتیاز را به نفع خود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyGreatTournament