پادشاه تریتون مسابقات ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

حمله مخالفان خود را از بالا و شکست همه دشمنان را به نفع شاه تریتون صهیونیستی مسابقات. بعد از هر سطح اثبات شایستگی خود را توسط بازمانده در whirpool خطرناک است!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - شنا
کلیدی را وارد کنید - قدرت ویژه.

FightingActionGirlFishSwimmingKingTriton-sTournament