طلا خیش گربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

راهنما گربه جمع آوری طلا به اندازه کافی برای رسیدن به مرحله بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

GoldMineCollecting AnimalMiner