طلا خیش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شما یک حفار طلا. در پایین یک معدن به استفاده از فلش پایین را از صفحه کلید خود را به بالا رفتن گنجینه های طلا و یا دیگر در حالی که اجتناب از موانع.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureGoldMiner