سوپر خیش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

به عنوان یک معدنچی، هدف شما این است طلا و سنگهای برای جمع آوری و اجتناب از از در سنگها، آنها را ابتلا به ها و موانع و رسیدن به به هدف از در سطح شما هستند شوید.

کنترل بازی:
استفاده از از از ماوس را به تداخل می می کنند.

MarioGoldMineSuperMiner