طلا خیش مسافت تعطیلات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

چنگ زدن به عنوان بسیاری از طلا و کریسمس ارائه آنجا که می توانید در این فصلی خیش بازی.

کنترل بازی:
استفاده از پایین کلید arro را به رها کردن پنجه کنترل در صفحه 1:. انجمن کردن کلید های arrow به پرتاب دینامیت

Leaft و کلید arro راست به حرکت می کند کنترل

2:
استفاده از موس به بازی بازی.

Purchase Equipment UpgradesMineChristmasFoodGoldMinerHolidayHaul