جوینده طلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   160 100% with 16 votes

حفاری به عنوان طلا آنجا که می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

GoldMouse SkillMineTiming Android Digger