Gold Digger Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   160 100% with 16 votes

Đào như vàng nhiều như bạn có thể.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

GoldMouse SkillMineTiming Android Digger