Gold Miner - Xploit Máy Edition 2009 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Một trò chơi nhỏ đơn giản để kiểm tra về tính chính xác để thu thập càng nhiều như vàng trong mỏ, như thời gian đi ít hơn. Thưởng thức các trò chơi trong thời gian rảnh rỗi của bạn. Nhờ

Điều khiển:
Phím mũi tên xuống để thả claw.
Phím mũi tên để quăng thuốc nổ.

GoldPurchase Equipment UpgradesMineMinerXploitMachineEdition2009