Gold Miner Cát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   72 77.78% with 9 votes

Giúp đỡ các con mèo thu thập đủ vàng để đạt đến giai đoạn tiếp theo.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

GoldMineCollecting AnimalMiner