Reel vàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Chơi như một chàng cao bồi và mỏ vàng trong sa mạc!

Điều khiển:
Chính phía dưới mũi tên để khởi động công cụ khai thác mỏ.

GoldPurchase Equipment UpgradesReel