Các chị chỉ huy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một tháp pháo phòng mát và trò chơi chiến lược chiến tranh mà trong đó bạn phải ngăn chặn đoàn xe của đối phương. Trò chơi có nhiều đơn vị, một cốt truyện hoàn chỉnh, và hơn 50 đợt tấn công để giữ cho bạn bận rộn trong nhiều giờ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionDefensePurchase Equipment UpgradesCommandersSister