ماهیگیری طلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

جمع آوری قطعات طلا را به روشن دور.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GoldMineCollecting Timing Fishing