Đom đóm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tạo ra một phản ứng dây chuyền của đom đóm nổ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionFireflies