وروجک دختر پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

جن: در این بازی مد و فانتزی، به شما خواهد شد فرصت منحصر به فرد را تشکیل می دهند و لباس یکی از شخصیت های معمولی از رمان های فانتزی در نسخه های زنانه خود را داشته باشند. با استفاده از زوم برای لذت بردن از جزئیات این فانتزی دختران سبک.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsGirlDress