Đàn hồi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Bóng về cơ bản sẽ xoay xung quanh con chuột của bạn và bạn phải bấm vào khi bạn đã sẵn sàng để khởi động nó và nhấn mục tiêu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionElasticity