Dynaminer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đến được với các lối ra hang của chiến lược bùng nổ các khối với 3 loại thuốc nổ.

Điều khiển:
Nhấn phím số 1, 2, 3 để chọn một phím type.Arrow nổ = moveSpace = Nơi nổ

ActionDynaminer