دوئل برای عشق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

عشق مقدس است و مبارزان را برای عشق خود مبارزه کنند. این بازی در مورد یک دوئل برای عشق یک دختر.

کنترل بازی:
پخش یک: WD به حرکت، S به چمباتمه زدن، W به پرش، J به پانچ، K به پا زدن؟ کلید های پخش دو فلش سمت چپ و راست برای حرکت کردن، کلید فلش پایین - برای چمباتمه زدن، کلید فلش بالا - برای پرش از شماره 1 تا پانچ، K به پا زدن. سوپر حمله: S W J و یا Arrow کلید پایین به بالا 1.

FightingActionBeat 'em UpLoveDuel