راننده مست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   36 33.33% with 9 votes

سعی کنید به درایو به عنوان آنجا که می توانید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyDrunkDriver