Hỏng Các ống khói Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm thủ thuật trên hoverboard của bạn như bạn dodge đối tượng đến và bắn chúng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột.

ActionDownChimney