خاک تاریک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بذر را بذر ببرید و آنها را روی کاشی های خاک بکارید، سپس از آبیاری خود استفاده کنید تا بتوانید آنها را رشد دهید و روحیه بدست آورید. هر 5 سطح، یک قفسه سینه را در پناهگاه باز کنید که به شما یک سلاح قدرتمند تر می دهد و شما را درمان می کند.

کنترل بازی:
در بازی

Fighting Action Blood Farm Plants Retro Action Rpg (hack And Slash) Unity Webgl