Croustibat بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

راهنمای Croustibat از طریق سیاره خطرناک برای نجات دوست دختر او، ربوده شده توسط هیولا بد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCroustibat