Counterstrike Boom Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   04

Bắn tất cả kẻ thù mà đi ra khỏi hoặc chết.

Điều khiển:
1 key-Đối với Trang 2 đêm chim ưng. Key-Đối với Krieg SS2 Armalite.
Không gian thanh để tải lại.
Chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionFirst Person ShooterCounterstrikeBoom