Killego Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Di chuyển trong shooter người đầu tiên như một người đàn ông lego và bắn những kẻ thù xuất hiện.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.
Không gian thanh để tải lại

FightingShootingActionFirst Person ShooterKillego