Laura, Go Away! Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Laura, một talk show truyền hình, đã làm tổn hại đất nước 's của bạn danh tiếng, bây giờ bạn phải trục xuất cô sử dụng phương pháp quyết liệt. Hãy cẩn thận vì cô đã giành 't có một mình. Chỉ cho chúng tôi bạn 'lại một tay bắn tỉa xuất sắc.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn

FightingShootingActionFishingFirst Person ShooterLauraAway