Bắn Rage Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Nghĩ rằng chủ của bạn tại bắn hạ các mục tiêu? Thời gian để bước lên và chứng minh điều đó! Cảnh báo: Những mục tiêu bắn trở lại!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn. Bấm R để lại. Báo chí không gian để thay đổi bạn vũ khí.

ShootingActionFirst Person ShooterFiringRage