ben10 را نهایی Bigchill بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3214 69.57% with 46 votes

ساقه همه سنگ که می آید همراه Bigchill 'ها راه و آماده به استفاده از shiled در برابر تله دریافت کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Ben 10 Ben10 Ultimate Bigchill