دوئل نهایی Robotnik بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دریافت به نبرد شدید با استفاده از Dr.Robotnik 'سلاح که او طراحی شده برای از بین بردن صوتی! این 1 مقابل 1 صورت آنلاین بازی می کنید و متشکل از مسابقات دوئل سریع بین بازیکن و هوش مصنوعی است. همچنین شما می توانید پخش کننده، انتظار: کاهش از حالت پخش بازی کند. این بازی یک تقلید مسخره امیز در صوتی بازی خارپشت است، با استفاده از سلاح های رئیس های مختلف به عنوان یک سلاح برای دوئل است.

کنترل بازی:
پلیر 1 - کلید های arrow به حرکت می کند؛ M-آتش. انجمن بازیکنان 2 - W، A، S، D کلید (به حرکت می کند) G-آتش.

ArcadeActionFireUltimateRobotnikDuels