پادشاهی آتش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

سفر زمین، موجودات مبارزه، خرید سلاح، زره، معجون، یادگیری و استفاده از جادوها سحر و جادو و بیشتر.

کنترل بازی:
کنترل: انبار - ICharacter - CSpells - SMAP - کلید MNumber - املا SlotsSpace - لغو املا بازیگران

ActionKingdomFire