غرفه لیمواد مسحور آنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بیایید لیموناد جادویی را با آنی آماده کنیم! شاهزاده خانم فقط یک غرفه را در جنگل مسحور باز کرد ، اما ، متأسفانه ، کمی خالی است. به او کمک کنید تا تمام عناصر میوه ای مورد نیاز خود را برای تهیه انواع لیموناد خوشمزه کشف کند و آنها را به مشتریان خوشحال بفروشد.

کنترل بازی:
در بازی

Kids Upgrade Girl Fruit Money Food Serving Store Management Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen