ماکو آنکو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بازسازی کلاسیک از بازی مار است. جمع آوری تمام هدایای اما گزاف گویی کردن دیوار نه دست انداز با جادوگر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyAnkoMako