Alpha ngành Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

[Alpha_Sector]: Lấy vũ khí với một trong 20 loại vũ khí có thể và chiến đấu chống lại một đội quân những kẻ tấn công không ngừng! Bạn sẽ kéo dài bao lâu

Điều khiển:
W, A, S, D - nút chuột moveLeft - bắn

ActionAlphaSector