Xunmato Alpha Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cuối cùng Quest! Giờ chơi trò chơi và được xây dựng trong 2 chế độ chơi chiến đấu. Chọn từ 4 ký tự. Điều khiển cho cầu thủ 2 bên trong game. Bạn có thể chọn giữa bố trí nút tùy chỉnh là tốt. Tận hưởng!

Điều khiển:
Nhảy:

AdventureActionMedievalXunmatoAlpha