Alpha tháp pháo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bắn các binh sĩ đi vào trước khi chúng phá hủy tháp pháo của bạn. Cẩn thận, chính xác được theo dõi.

Điều khiển:
Điều khiển: Chuột - AimClick - SHootSpace - ReloadShift - chuyển vũ khí

ActionAlphaTurret