Elemental tháp pháo phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Biến thể mới của trò chơi truyền thống Tower Quốc phòng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionElementalTurretDefence