360 Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ tàu của bạn bằng cách sử dụng chặn và quay xung quanh nó trong một góc 360 trong khi ngăn chặn những viên đạn va vào tàu!

Điều khiển:
Bảo vệ tàu của bạn bằng cách sử dụng chặn và xoay nó xung quanh trong một 360A? Æ? Ã? Â?? Ã? Â? Ã ¢ â? ¬ â ¢? Ã? Æ? Ã ¢ â? ¬ ÂNghiêng trong khi ngăn chặn những viên đạn va vào tàu!

ActionDefence