Zombie quốc phòng 2 Full Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

Một phần lớn của thành phố đã được bảo đảm trong khi nhiễm trùng đã lan rộng trong thành phố. Nhưng vẫn còn là một khu vực rộng lớn bị nhiễm bệnh. Khu vực bị nhiễm bệnh đã được giáp với bức tường zombie không thể vượt qua ...

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionZombieDefenceFull