New Tower Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Ngăn chặn sự Hodes (sóng) của những con quái vật không đến được lâu đài bằng cách xây dựng tháp yếu tố gần con đường.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionTowerDefence