ניו מגדל הגנה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

למנוע הודס (גלים) של מפלצות מלהגיע לטירה על ידי בניית מגדלי אלמנט ליד השביל.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionTowerDefence