יסודות הגנה צריח משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

וריאציה חדשה של משחק הגנה מגדל מסורתי.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionElementalTurretDefence